Zorgpraktijk! Waarom?

Beste ouders, verzorgers,


Per aanstaande maandag (29-2-2018) hebben we een nieuwe voorziening in onze school. Namelijk een zorgpraktijk! Leerlingen hebben soms meer zorg, meer ondersteuning, meer begeleiding nodig dan het 'gewone' onderwijs in de klas. Deels kunnen we die extra zorg zelf bieden, deels moet de school of de ouders een beroep doen op externe deskundigen. Er zijn ontzettend veel praktijken die goede zorg, begeleiding en ondersteuning bieden. Deze diversiteit en de afstand maakt communicatie en vaart in aanpak niet altijd makkelijk.
Korte lijntjes in de communicatie, snelle hulp, vertrouwde gezichten, juiste expertise, zorg dichtbij zijn onze wensen voor een betere begeleiding van leerlingen, leerkrachten en ouders. Vandaar dat we gekozen hebben voor een zorgpraktijk op onze eigen school. Expertisecentrum Uniek heeft al jarenlange ervaring op tal van scholen. Een aantal scholen hebben we hierover benaderd en dat gaf vertrouwen om deze stap te nemen.
Expertisecentrum Uniek krijgt op maandag de RT-kamer tot haar beschikking. Binnenkort komen er naambordjes buiten / in school voor deze vestiging. Zij is immers niet alleen beschikbaar voor eigen leerlingen / ouders. Zij is ook buiten schooltijden en schooldagen beschikbaar.
Expertisecentrum Uniek gaat starten. Zij moet haar 'klantenkring' nog gaan opbouwen. Dat zal mondjesmaat gaan. Als ouders bent u vrij om een zorgaanbieder te kiezen. En dat blijft u. Die keuze zullen we u altijd voorhouden.
We denken wel dat het voor leerlingen, ouders en school een meerwaarde heeft, om een zorgpraktijk zo dichtbij 'in huis' te hebben.