Expertisecentrum in de school

Sinds 2018 hebben we Expertisecentrum Uniek in onze school. Leerlingen hebben soms meer zorg, meer ondersteuning, meer begeleiding nodig dan het 'gewone' onderwijs in de klas. Deels kunnen we die extra zorg zelf bieden, deels moet de school of de ouders een beroep kunnen doen op externe deskundigen.
Korte lijntjes in de communicatie, snelle hulp, vertrouwde gezichten, juiste expertise, zorg dichtbij zijn onze wensen voor een betere begeleiding van leerlingen, leerkrachten en ouders. Vandaar dat we gekozen hebben voor een zorgpraktijk op onze eigen school. Expertisecentrum Uniek heeft al jarenlange ervaring op tal van scholen.
Expertisecentrum Uniek is op maandag aanwezig met de logopediste en op dinsdagmiddag de fysiotherapeut, daarnaast is er ook een orthopedagoog. Buiten de schooltijden en schooldagen zijn ze ook beschikbaar.
Als ouders bent u vrij om een zorgaanbieder te kiezen, waar Expertisecentrum er een van is.
We denken dat het voor leerlingen, ouders en school een meerwaarde heeft, om een zorgpraktijk 'in huis' te hebben.