meer informatie

Elk schooljaar maken wij een flyer bedoeld voor ouders die een school voor hun kind zoeken. Klik hier.
Bij de aanmelding krijgen de ouders een infobrief mee over de gang van zaken na de aanmelding. Klik hier.

Zie voor meer informatie: aanmelden leerlingen

Het inschrijfformulier vindt u hier.

Kalender

22 oktober 2018
Herfstvakantie
30 oktober 2018
Continurooster
31 oktober 2018
Hoofdluiscontrole
Meer Kalender