Zorg voor jeugd

Onze school is aangesloten bij het signaleringssysteem 'Zorg voor Jeugd'. Dit is een digitaal instrument dat door alle scholen in Hardinxveld-Giessendam en een groot aantal instanties die met jeugd te maken hebben wordt gebruikt. Het is bedoeld om problemen bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar vroegtijdig te signaleren en te zorgen dat er snel coördinatie en zorg op gang worden gebracht.
Op deze manier willen we risico's voorkomen en kan in het belang van jeugdigen en ouders de hulp beter op elkaar worden afgestemd en beter worden samengewerkt door de verschillende instanties. Onze school - de directeur en de IB'er zijn hiervoor aangewezen - kan zorgsignalen afgeven in ' Zorg voor Jeugd ', maar alleen nadat zij de ouders hierover geïnformeerd hebben. Dit informeren is niet noodzakelijk als er een gevaar dreigt voor het kind of voor de signaalgever.
Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie gegeven. In het digitale systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een kind.
 
Als er door verschillende instanties een melding over hetzelfde kind gedaan wordt, worden deze met elkaar in contact gebracht via de mail en vervolgens wordt er gezamenlijke hulp onder leiding van een zorgcoördinator in gang gezet.