Voortgezet Onderwijs

Wanneer leerlingen in groep 8 zitten, komt u als ouders voor de beslissing te staan om met uw kind een keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. De school begeleidt u daarbij.
> er is in september / oktober een informatie-avond
> in november is er een gesprek tussen de groepsleerkracht en de ouders
> tijdens dat gesprek wordt het voorlopig schooladvies besproken en meegegeven
> in januari / februari is er opnieuw een gesprek met de groepsleerkracht
> dan wordt het definitieve schooladvies meegegeven
> in de maanden oktober t/m februari zijn er doemiddagen, opendagen en informatiebijeenkomsten voor de leerlingen en de ouders op de scholen voor voortgezet onderwijs
> voor 1 maart maakt u een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs
> in de eerste week van maart kunt u op de inschrijfdagen uw kind inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs
> in april / mei maken de leerlingen de Eindtoets basisonderwijs
> n.a.v. de uitslag van de Eindtoets kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld

U heeft de infobrief 'De brug over' per mail ontvangen. Als u hier klikt, heeft u hem ook.
Uitnodigingen voor doemiddagen, open dagen en informatiebijeenkomsten van het voortgezet onderwijs mailt de school zo veel als mogelijk / nodig is aan de ouders door.

Gesteld mag worden dat we zeer goede betrekkingen hebben met de scholen voor voortgezet onderwijs. Er vindt regelmatig overleg met deze scholen plaats en er is sprake van een "warme" (d.w.z. een persoonlijke) overdracht. Ook worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze ex-leerlingen.