Schooltijden

In onderstand schema staan de huidige schooltijden.
De inloop is voor alle groepen vanaf 08:15 uur en de lessen beginnen om 08:25 uur.