Schoolcommissie

De schoolcommissie vormt een brug tussen ouders en de school. Haar belangrijkste taak is om advies te geven aan de schoolleiding. Met name op het gebied van identiteit: de schoolcommissie ondersteunt de christelijke identiteit van de school. Ook op andere terreinen geeft de commissie advies, zowel gevraagd als ongevraagd. Bijvoorbeeld over het onderwijs, de organisatie, het personeelsbeleid en het financiŽle beleid. Verder speelt de commissie een rol bij het aannemen van nieuw personeel.

Tijdens het schooljaar zijn de leden van de commissie regelmatig aanwezig op school, bijvoorbeeld bij vieringen, jaaropening/sluiting en de afscheidsmusical.

De leden van de schoolcommissie signaleren vragen of onderwerpen die aan de orde zijn bij leerlingen of ouders, of krijgen hiervoor input van andere ouders. Dit kunnen zij dan tijdens de vergaderingen bespreken met de directeur van school.

De commissie vergadert ongeveer drie†keer per schooljaar, waarbij er ook eens per jaar een gezamenlijke vergadering is met de MR.†Na maximaal twee†keer 4 jaar zitting te hebben gehad in de schoolcommissie, is het de bedoeling dat er gezocht wordt naar een ander SC-lid.

Op dit moment bestaat de SC uit de volgende drie leden:
Leen Rietveld, Annerieke Kraaijeveld en Arco van Houwelingen.†