Nieuwsbrieven 19-20

Sinds dit schooljaar zijn de nieuwsbrieven alleen beschikbaar voor de ouders van de Ichthusschool via Ouderportaal.