Kanjertraining

Ons Ichthusteam heeft een leerzame en intensieve kanjertraining gevolgd. We streven er naar om het pedagogisch klimaat binnen onze school nog verder te verbeteren met behulp van de Kanjertraining. Dit is een schoolbrede training die dit schooljaar in alle groepen gegeven gaat worden. Door deze training hopen we een nog veiligere leeromgeving voor uw kinderen te realiseren. Wij zijn van mening dat we dit als opvoeders met elkaar moeten bewerkstelligen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kanjertraining.nl