Internetprotocol

Op de school maken we dagelijks gebruik van internet en van de vele mogelijkheden die de digitale wereld ons schaft. Op TriVia-niveau hebben we daar afspraken over gemaakt. Voor de veiligheid, voor de duidelijkheid, om verantwoord bezig te zijn. Deze afspraken van u in ons internetprotocol.
Klik hier.