De school

De Ichthusschool

De Ichthusschool staat in het dorp Hardinxveld Giessendam, een dorpje in de Alblasserwaard. Hardinxveld ligt aan de rand van de Alblasserwaard aan de rivier de Merwede. De school is een protestants-christelijke school en wordt bezocht door ongeveer 250 kinderen. De kinderen komen uit Hardinxveld Giessendam. Onze school is daarmee een grote basisschool waaraan ongeveer 25 mensen verbonden zijn.
Wij geloven in God, onze Schepper en in zijn woord: de Bijbel.
Wij geloven in Jezus, de zoon van God, die zijn leven gaf aan het kruis om onze zonden te verzoenen en ons en de schepping weer heel wil maken.
We vinden het belangrijk om de blijde boodschap van Gods Woord (de Bijbel) te delen met onze leerlingen.
We gaan uit van christelijke waarden en normen en dragen deze uit naar onze leerlingen.
We willen onze leerlingen zo goed mogelijk laten ontwikkelen en begeleiden. We hebben een brede ontwikkeling op het oog: van hart, hoofd en handen, van persoonlijkheid, van kennis, houding en vaardigheden.
Elk leerling waarvan de ouders onze identiteit respecteren en voor wie wij passend onderwijs kunnen bieden is van harte welkom.

Onder dit tabblad treft u allerlei zaken aan die met de Ichthusschool te maken hebben.