Aanmelden nieuwe leerlingen

Van harte welkom op de website van Ichthus.Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende stappen die de aanmelding van nieuwe leerlingen betreffen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de Ichthus, namelijk:
- U kunt een verzoek doen voor een kennismakingsgesprek via info@cbsichthushardinxveld.nl. Vermeld uw telefoonnummer erbij, dan wordt u gebeld.
- Ukunt de school bellen voor een afspraak. Telefoonnummer: 0184-613929
- U kunt na schooltijd de school binnenkomen om informatie te vragen. U bent welkom !
- U bent ook van harte welkom bij het Open Huis. Deze dag wordt ieder jaar gehouden in de maand januari. U kunt dan zowel 's morgens als 's avonds de school bezoeken. Er zijn dan leerkrachten aanwezig die u rondleiden. De precieze datum en tijden van dit Open Huis worden op onze website en in een advertentie in Het Kompas vermeld.
Als u na de kennismaking het besluit neemt dat onze school bij u en uw kind past, dan kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u bij de administratie van school ophalen of downloaden via onze website. De school neemt, nadat u het ingevulde formulier samen met een kopie van een document met het BSN-nummer van uw kind heeft ingeleverd, de gegevens van uw kind op in de administratie van de school.
Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind, krijgt u van de school bericht bij welke leerkracht uw kind in de klas komt. Tot de vierde verjaardag mag uw kind een aantal keren komen wennen. Hierover wordt met u een afspraak gemaakt. De dag na de verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet het naar school.